Letní tábor TS FREE DANCE 2010

Tak nějak jinak

Náš první tábor v Sobotíně, během kterého jsme natočili příběh dvou rockových skupin